فعال‌سازی بازی‌های
عملیات انهدام

پس از نصب بازی رایانه‌ای عملیات انهدام 2: نبرد خرمشهر، باید یک بار بازی را فعال‌سازی کنید. برای این کار، کاربرگ زیر را تکمیل نموده و پس از دریافت کد فعال‌سازی خود در همین صفحه، آن را در بازی وارد کرده و از انجام بازی لذت ببرید:

* شناسه نرم‌افزاری:

* کد سخت‌افزاری:

* تلفن همراه:

شناسه نرم‌افزاری روی کارت در درون جعبه بازی درج شده است یا آن را از همین وبگاه تهیه کرده‌اید.

پس از نصب بازی و با اجرای بازی، یک پنجره آبی‌رنگ ظاهر می‌شود و کد سخت‌افزاری شما در آن پنجره درج شده است.